Ábhair Airgid (DRAFT)

Fáilte!

Fáilte chuig Ábhair Airgid – atá mar chomhthionscnamh idir an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).

Is láthair é seo inar féidir teacht ar acmhainní a bheidh cabhrach do mhúinteoirí meánscoile i ranganna atá ag tabhairt faoin Staidéar Gnó agus Eacnamaíocht Bhaile sa tSraith Shóisearach nua.

Staidéar Gnó OneNote

Tá acmhainní ar fáil sa OneNote seo a bhaineann go sonrach le torthaí foghlama faoi leith ó Shonraíocht Gnó na Sraithe Sóisearaí. Tá na hacmhainní eagraithe de réir aonaid – mar atá leagtha amach sa leathanach fáilte.

Eacnamaíocht Bhaile OneNote

Tá acmhainní san OneNote seo a bhaineann go sonrach le torthaí foghlama ar leith ó Shonraíocht Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí. Eagraítear na hacmhainní de réir aonaid – mar atá leagtha amach ar an leathanach fáilte.

Míniú ar na príomhábhar airgeadais

Breathnaigh ar na físeáin thíos ina gcuireann Clíona Ní Chíosain, réalta na sraithe, Home School Hub, síos an difríocht idir riachtanais agus mianta, míníonn sí acmhainní agus ioncam, molann sí roinnt rudaí le smaoineamh orthu nuair a baineann sé le caiteachas agus, na buntaistí a bhaineann le buiséad a chruthú.

Riachtanais agus Mianta

Acmhainní agus Ioncam

Caiteachas

Ag Cruthú buiséad