Staidéar Gnó

Fáilte chuig Ábhair Airgid – atá mar chomhthionscnamh idir an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).

Is láthair é seo inar féidir teacht ar acmhainní a bheidh cabhrach do mhúinteoirí iar-bhunscoile i ranganna atá ag tabhairt faoin Staidéar Gnó sa tSraith Shóisearach nua.

Tá acmhainní ar fáil anseo a bhaineann go sonrach le torthaí foghlama faoi leith – atá eagraithe dá réir.

Staidéar Gnó OneNote

Tá acmhainní ar fáil sa OneNote seo a bhaineann go sonrach le torthaí foghlama faoi leith ó Shonraíocht Gnó na Sraithe Sóisearaí.

An tSonraíocht

Sonraíocht Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí

Aonad 1 – Riachtanais agus Mianta

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní go léir a bhaineann leo, leis na ráitis seo a leanas ón tSonraíocht.

Aonad 2 – Acmhainní agus Ioncam

San aonad seo, fiosróidh na daltaí na hacmhainní go léir atá ar fáil dóibh, mar aon leis na cinntí gur gá a dhéanamh nuair atá na hacmhainní seo á n-úsáid chun a riachtanais agus mianta a shásamh.

Aonad 3 – An Timthriall Airgeadais

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní go léir a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Aonad 4 – Caiteachas

Déanfar machnamh san aonad seo ar na bealaí éagsúla a chaitheann daoine óga airgead. Fiosrófar an tionchar a imríonn caiteachas orthu féin agus ar a dteaghlaigh.

Aonad 5 – Buiséid

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní go léir a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Aonad 6 – Seirbhísí Airgeadais

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní go léir a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Aonad 7 – Coigiltis

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Aonad 8 – Iasachtaí

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Aonad 9 – Freagrachtaí Tomhaltóirí

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis na ráitis seo a leanas ón tSonraíocht.

Aonad 10 – Cearta Tomhaltóirí

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Aonad 11 – Árachas

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Haven’t found what you're looking for?