Ábhair Airgid

Fáilte! 

Fáilte chuig Ábhair Airgid – atá mar chomhthionscnamh idir an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).

Is láthair é seo inar féidir teacht ar acmhainní a bheidh cabhrach do mhúinteoirí meánscoile i ranganna atá ag tabhairt faoin Staidéar Gnó agus Eacnamaíocht Bhaile (sruth Eacnamaíocht Bhaile ag teacht go luath) sa tSraith Shóisearach nua.

Staidéar Gnó OneNote

Tá acmhainní ar fáil sa OneNote seo a bhaineann go sonrach le torthaí foghlama faoi leith ó Shonraíocht Gnó na Sraithe Sóisearaí. Tá na hacmhainní eagraithe de réir aonaid – mar atá leagtha amach sa leathanach fáilte.