Ábhair Airgid

Fáilte! 

Fáilte chuig Ábhair Airgid – atá mar chomhthionscnamh idir an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).

Is láthair é seo inar féidir teacht ar acmhainní a bheidh cabhrach do mhúinteoirí meánscoile i ranganna atá ag tabhairt faoin Staidéar Gnó agus Eacnamaíocht Bhaile  sa tSraith Shóisearach nua.

Staidéar Gnó OneNote

Tá acmhainní ar fáil sa OneNote seo a bhaineann go sonrach le torthaí foghlama faoi leith ó Shonraíocht Gnó na Sraithe Sóisearaí. Tá na hacmhainní eagraithe de réir aonaid – mar atá leagtha amach sa leathanach fáilte.

Eacnamaíocht Bhaile OneNote

Tá acmhainní san OneNote seo a bhaineann go sonrach le torthaí foghlama ar leith ó Shonraíocht Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí. Eagraítear na hacmhainní de réir aonaid – mar atá leagtha amach ar an leathanach fáilte.