Aonad 7 – Coigiltis

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Ráiteas 1.5

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire cúiseanna a shainaithint chun airgead a choigilt agus a fháil ar iasacht, na cúiseanna sin a cheangal le foinsí cuí airgeadais a aimsiú i ndáil lena gcuspóir, lena gcostais agus lena rioscaí.









 

Haven’t found what you're looking for?