Aonad 1 – Riachtanais agus Mianta

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní go léir a bhaineann leo, leis na ráitis seo a leanas ón tSonraíocht.

Ráiteas 1.1

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire athbhreithniú a dhéanamh ar na hacmhainní pearsanta atá ar fáil dó chun freastal ar a chuid riachtanas agus mianta agus anailís a dhéanamh ar an méid a imríonn sásamh na riachtanas agus na n-éileamh sin tionchar ar dhaoine aonair agus ar an tsochaí.

Ráiteas 3.1

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire míniú a thabhairt ar an gcaoi a gcaithfidh daoine aonair roghanna a dhéanamh mar gheall ar easpa acmhainní eacnamaíocha; torthaí féideartha na roghanna sin a thuar.Haven’t found what you're looking for?