Aonad 5 – Buiséid

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní go léir a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Ráiteas 1.12

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire buiséad a ullmhú agus anailís a dhéanamh air, an staid airgeadais a fháil amach, gníomhartha cuí a mholadh agus an anailís a chur i láthair i bhfoirm táblaí agus graf.Haven’t found what you're looking for?