Aonad 3 – An Timthriall Airgeadais

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní go léir a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Ráiteas 1.3

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire saolré airgeadais pearsanta a chur le chéile chun riachtanais airgeadais ag céimeanna difriúla saoil a shainaithint. 

Haven’t found what you're looking for?