Aonad 9 – Freagrachtaí Tomhaltóirí

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis na ráitis seo a leanas ón tSonraíocht.

Ráiteas 1.2

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire foinsí ioncaim agus caiteachais a shainaithint agus a rangú, comparáid a dhéanamh idir na roghanna atá ar fáil chun an bainistiú is fearr a dhéanamh ar acmhainní airgeadais, measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le gach rogha acu agus breithiúnais eolasacha agus fhreagracha a dhéanamh.

Ráiteas 1.7

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire idirdhealú a dhéanamh idir a chearta agus a fhreagrachtaí mar thomhaltóir agus léirthuiscint a bheith aige dóibh.Haven’t found what you're looking for?