Aonad 10 – Cearta Tomhaltóirí

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Ráiteas 1.7

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire idirdhealú a dhéanamh idir a chearta agus a fhreagrachtaí mar thomhaltóir agus léirthuiscint a bheith aige dóibh.Haven’t found what you're looking for?