Aonad 11 – Árachas

Baineann na ceachtanna san aonad seo, mar aon leis na hacmhainní a bhaineann leo, leis an ráiteas seo a leanas ón tSonraíocht.

Ráiteas 1.6

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire cineálacha cuí árachais a shainaithint le haghaidh riachtanais phearsanta ar leith agus costais, tairbhí agus rioscaí a mheas.Haven’t found what you're looking for?